RESULTS
2015
26.01.2015.
Fact sheet: Latvia`s index of municipalities (2014)
26.01.2015.
Fact sheet: Latvia`s central government e-index (2014)
25.08.2016
Latvijas e-indekss valsts iestāžu datu apkopojums (interaktīvi grafiki)