Kas ir Latvijas E‑indekss?

Latvijas e-indekss ir e-vides novērtējums valsts pārvaldes institūcijās un pašvaldībās. Tas sniedz priekšstatu, cik aktīvi un savai situācijai atbilstoši iestādes un pašvaldības izmanto mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtos risinājumus, lai veicinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem un komersantiem.

Latvijas e-indeksā ietilpst divi mērījumi:

  1. Latvijas pašvaldību e-indekss,
  2. Latvijas valsts iestāžu e-indekss.

Latvijas pašvaldību e-indekss analizē pašvaldību īstenoto praksi e-pārvaldes un e-vides jomā. Dalība pašvaldību mērījumā ir brīvprātīga, un rezultātus tās varēs izmantot, lai apzinātu savu situāciju, salīdzinātu jau sasniegto ar citām pašvaldībām, kā arī iedvesmotos no citu labākajiem piemēriem.

Latvijas valsts iestāžu e-indekss  analizē iestāžu e-pārvaldes iespēju pielietošanu un efektivitāti iestāžu iekšējā darba organizācijā un starpiestāžu procesos, kā arī sniegto e-pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. 

Kas veidos Latvijas e-indeksu?

Latvijas e-indeksu īsteno sadarbības partneri – Lattelecom, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.

Latvijas pašvaldību e-indeksu izstrādā visu partneru pārstāvju darba grupa, un mērījumu veic pētījumu centrs SKDS.

Latvijas valsts iestāžu e-indeksu izstrādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Kādēļ mēs veidojam Latvijas e-indeksu?

Esam pārliecināti, ka Latvijas e-indekss rosinās pozitīvu sacensību, un tas būs palīgs valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām, ar kura palīdzību noteikt sev piemērotāko e-vides attīstības virzienu. Latvijas e-indekss ļaus apzināt arī labās prakses piemērus, kas kļūs par iedvesmu un iedrošinājumu arī citiem attīstīt digitālo vidi.

Mēs ticam, ka mūsdienu iespējām atbilstoša e-vide paaugstina iekšējo procesu un sadarbības ar iedzīvotājiem un komersantiem efektivitāti, kā arī veicina valsts iestāžu pašvaldību un pakalpojumu pieejamību un stiprina to kapacitāti. Tādēļ atbalstām valsts iestāžu un pašvaldību centienus ieviest un izmantot mūsdienīgas pieejas un instrumentus, savu iespēju robežās un atbilstoši situācijai pilnveidojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un elektroniskos pakalpojumus. Digitālā vide ir viens no būtiskākajiem faktoriem uzņēmējdarbības izvēršanai un inovāciju veicināšanai, tādēļ uzskatāma par neatņemamu publiskās pārvaldes attīstības virzieniem.

Ar ES fondu līdzekļu atbalstu izstrādāti un pieejami 337 e-pakalpojumi dažādās kategorijās - uzņēmējdarbībai, ģimenei, mājai, videi un citām jomām. Skaties un uzzini vairāk infografikā.

Lasīt vairāk
Jaunumi

Atvērtajos datos noderīgu informāciju var iegūt gan jaunie uzņēmēji, meklējot biznesa ideju, gan žurnālisti, pētot dažādas tēmas, gan iedzīvotāji kopumā, piemēram, skolēni mācību procesā vai ģimenes, izvērtējot pieejamos pakalpojumus. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iedzīvotājus aktīvi izmantot datus, kas publicēti izveidotajā valsts atvērto datu portālā data.gov.lv.

Lasīt vairāk

Visi Jaunumi

Projekta partneri


Lasīt vairāk