Rezultāti
2017
29.11.2017.
Latvijas e-indekss kopsavilkums (detalizēti rezultāti būs pieejami 2018. gada janvārī)
2015
24.02.2016.
Latvijas e-indekss pašvaldību mērījuma rezultāti
24.02.2016.
Latvijas e-indekss valsts iestāžu mērījuma rezultāti
24.02.2016.
Latvijas e-indekss pašvaldību datu apkopojums
24.02.2016.
Latvijas e-indekss valsts iestāžu datu apkopojums
25.08.2016
Latvijas e-indekss valsts iestāžu datu apkopojums (interaktīvi grafiki)
2014
26.01.2015.
Latvijas e-indekss pašvaldību mērījumu rezultāti
26.01.2015.
Latvijas e-indekss valsts iestāžu mērījumu rezultāti
26.01.2015.
Latvijas e-indekss noslēguma datu prezentācija