Rezultāti
2015
24.02.2016.
Latvijas e-indekss pašvaldību mērījuma rezultāti
24.02.2016.
Latvijas e-indekss valsts iestāžu mērījuma rezultāti
24.02.2016.
Latvijas e-indekss pašvaldību datu apkopojums
24.02.2016.
Latvijas e-indekss valsts iestāžu datu apkopojums
2014
26.01.2015.
Latvijas e-indekss pašvaldību mērījumu rezultāti
26.01.2015.
Latvijas e-indekss valsts iestāžu mērījumu rezultāti
26.01.2015.
Latvijas e-indekss noslēguma datu prezentācija