Rezultāti
2017
21.04.2018.
Latvijas e-indekss pašvaldību mērījuma rezultāti
01.02.2018.
Latvijas valsts iestāžu e-indeksa datu apkopojums
25.01.2018.
Latvijas valsts iestāžu e-indeksa rezultāti
25.01.2018.
Latvijas valsts iestāžu vērtējuma rezultāti
29.11.2017.
Latvijas e-indeksa galveno rezultātu prezentācija (detalizēti pašvaldību e-indeksa rezultāti būs pieejami 2018. gada februārī)
08.03.2018
Latvijas e-indekss valsts iestāžu datu apkopojums (interaktīvi grafiki)
2015
24.02.2016.
Latvijas e-indekss pašvaldību mērījuma rezultāti
24.02.2016.
Latvijas e-indekss valsts iestāžu mērījuma rezultāti
24.02.2016.
Latvijas e-indekss pašvaldību datu apkopojums
24.02.2016.
Latvijas e-indekss valsts iestāžu datu apkopojums
25.08.2016
Latvijas e-indekss valsts iestāžu datu apkopojums (interaktīvi grafiki)
2014
26.01.2015.
Latvijas e-indekss pašvaldību mērījumu rezultāti
26.01.2015.
Latvijas e-indekss valsts iestāžu mērījumu rezultāti
26.01.2015.
Latvijas e-indekss noslēguma datu prezentācija